Lietuvos choreografijos mokytojų asociacija (toliau – Asociacija) buvo įsteigta 2001 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus mokytojų namų didžiojoje salėje vykusiame steigiamajame susirinkime, kuriame dalyvavo 124 choreografijos mokytojai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai iš visos Lietuvos. 2010 metais asociacija perregistruota į Šokio mokytojų asociaciją.
Asociacijos  tikslas – vienyti šokio mokytojus, atstovauti jų interesams įvairiose institucijose; tobulinti ir populiarinti šokį; skatinti bei rūpintis šokiu ir jo kaip dalyko statusu ugdymo įstaigose. Veiklos sritys – metodinė, koordinacinė, patariamoji, organizacinė ir kt. Asociacija parengė 2002 m. Bendrąją šokio programą, aktyviai dalyvavo svarstant ir koreguojant 2010 metų Vidurinio ugdymo šokio bendrąją programą.
Asociacija kasmet organizuoja Lietuvos šokio pedagogams metodinius-praktinius seminarus, įvairius renginius, vykdo projektus. Asociacijos nariai konsultuoja, ekspertuoja, vertina mokytojų kvalifikaciją. Šokio mokytojų asociacija bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis, su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. 
Asociacijos partneriai yra Vilniaus kolegijos Menų fakultetas ir Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas. 


2011 m. Asociacija savo projektą pateikė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuotam Dalykų mokytojų ir vadovų asociacijų rėmimo projektų konkursui, skirtam atnaujintų Vidurinio ugdymo bendrųjų programų diegimui. Projektas DVD plokštelė „Šokis mokykloje“ gavo finansavimą ir sėkmingai įvykdė jame numatytas veiklas. Bendradarbiaujant su Vilniaus kolegijos Menų fakultetu buvo išleista DVD plokštelė, kurioje pateikti lietuvių liaudies sceninio šokio žingsniai ir deriniai. Tai puiki pagalbinė priemonė naudotis pamokoje, neformaliojo ugdymo įstaigos kolektyvo repeticijoje ar reprezentacijai. Ji buvo viešinama Vilniaus kolegijos ir Šokio mokytojų asociacijos interneto svetainėse, pristatoma choreografijos metodiniame praktiniame seminare. DVD plokštelę gavo kiekvienas šokio mokytojas.
2012 m. Asociacija gavo finansavimą vaizdo plokštelei-katalogui „Šokis mokykloje 2“, kurioje bus  lietuvių liaudies sceninio šokio vadovėlio likusios figūros, susikabinimai, pozicijos ir pan. Vykdant projektą, dalyvaus Asociacijos nariai, mokytojai metodininkai ir mokytojai ekspertai, Menų fakulteto dėstytojai, studentai. Tai bus taip pat labai gera pagalbinė priemonė šokio mokytojui, puiki iliustracinė priemonė  rengiamai šokio mokytojo knygai, šokio dalyko vadovėliui. Plokštelė bus ypač naudinga mažą patirtį turintiems, pradedantiems darbą šokio mokytojams.
Plačiau apie Asociaciją ir jos veiklą galima rasti atsinaujinusioje interneto svetainėje adresu www.sokis.upc.smm.lt. 

 

Make a Free Website with Yola.