Lietuvos matematikos mokytojų asociacija tęsia savo veiklas pagal programą „Metodinės medžiagos „Matematikos probleminiai uždaviniai“ parengimas, vadovaujantis PISA tyrimų ataskaitų rekomendacijomis“


Lietuvos matematikos mokytojų asociacija vykdo programą „Metodinės medžiagos „Matematikos probleminiai uždaviniai“ parengimas, vadovaujantis PISA tyrimų ataskaitų rekomendacijomis“. Programos tikslas − parengti metodinę medžiagą „Matematikos probleminiai uždaviniai“, kuri padės mokytojams tobulinti savo ir mokinių problemų sprendimo gebėjimus.

Ši programa padės šalies matematikos mokytojams susipažinti su tarptautinių tyrimų problemų sprendimo uždaviniais ir jų sprendimo pavyzdžiais, išmokti sudaryti problemų sprendimo užduotį ir išaiškinti jos sprendimą mokiniui.

Įgyvendinant programą buvo sudaryta dvidešimties matematikos mokytojų iš skirtingų Lietuvos regionų tikslinė grupė, kuriai šių metų birželio 7 dieną organizuoti mokymai ir kūrybinės dirbtuvės. Bendradarbiaudami su aukštųjų mokyklų dėstytojais, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro specialistais tikslinės grupės nariai sužinojo, kas būdinga užduotims, pateikiamoms PISA tyrimuose. Kūrybinėse dirbtuvėse buvo sudarytos aštuonios darbo grupės, kurios dar du mėnesius savarankiškai tęsė pradėtą darbą ir kūrė matematikos probleminius uždavinius.

Šių metų rugpjūčio 22 d. Ugdymo plėtotės centre pristatyti ir aptarti sukurti uždaviniai. Aptartas kiekvienos grupės darbas, įvertinta kiekvieno sukurto uždavinio kokybė ir priimtas sprendimas dėl galimybės įtraukti tam tikrą uždavinį į metodinę medžiagą „Matematikos probleminiai uždaviniai“, kuri padės mokytojams tobulinti savo ir mokinių problemų sprendimo gebėjimus.

 

Make a Free Website with Yola.