Lietuvos mokyklų vadovų asociacija tęsia Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo projekto „Mokomės vadovauti ir mokyti bendradarbiaudami“ priemonių įgyvendinimą. Trečiasis projekto mokyklų komandų susitikimas bus organizuojamas Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje (Skuodo g. 27, 45131, Kaunas, tel./faksas (8 37) 34 1412, el. paštas mokykla@ktu.vaizgantas.kaunas.lm.lt) spalio 25 d. Detalesnę informaciją apie šį renginį rasite programoje.

2012 m. spalio 11 d. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje (K. Korsako g. 8, Šiauliai) įvyko antroji projekto išvažiuojamoji mokyklų vadovų ir mokytojų komandų metodinė kūrybinė laboratorija. Progimnazijos vadovai ir mokytojai pristatė progimnazijos puoselėjamą mokyklos be sienų kultūrą, grindžiamą katalikiškomis vertybėmis. Šio susitikimo metu buvo pademonstruotos progimnazijoje įgyvendinamo nuotolinio mokymo(si) galimybės. Dirbdami atskirose grupėse, vadovaujami mokytojo (moderatoriaus), projekto dalyviai susipažino su nuotolinio mokymo(si) praktika, dalijosi savo mokyklų patirtimi. Buvo pristatyta progimnazijoje taikoma tikybos mokinių pasiekimų vertinimo sistema. Renginio šeimininkai dalijosi patirtimi, kaip organizuojama mokinių popamokinė veikla, kokia veikla mokiniams organizuojama socialinių įgūdžių mokyklėlėje, kaip mokinių tėvai įtraukiami į tėvų klubo, tėvų pagalbos sau grupės veiklą, kas padeda telkti progimnazijos bendruomenę, skatina jos narių partnerystę.

Dalyvių nuomonė apie šią kūrybinę laboratoriją buvo vienoda: mokyklų atstovų iš skirtingų šalies regionų susitikimai naudingi, nes geriausias mokymosi būdas – mokymasis iš praktikos.

Renginio akimirkos: 

Make a Free Website with Yola.