Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, vykdydama Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo projektą, sukūrė „Socialinių pedagogų sėkmės forumą“, kuriame savo gerosios patirties pranešimus pristato įvairių ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai, pranešėjų grupės ar visas metodinis būrelis (Kauno rajono metodinis būrelis pristatė pranešimą „Socialinio pedagogo veiklos dienynas“). Su pranešimais gali susipažinti visi, siekiantys veiksmingo vaiko gerovės kūrimo.

Pranešimų temos skirstomos į tris grupes:

1. Sociokultūrinis kontekstas ir socialinio pedagogo veikla;

2. Socialinio pedagogo patirtis efektyvinant Vaiko gerovės komisijos veiklą;

3. Kūrybiškumas – socialinio pedagogo veiklos sėkmės garantas.

 

Pirmieji projekto dalyviai jau gavo padėkas-pažymėjimus už dalyvavimą šiame projekte.

 

Projekto vykdytojus pasiekia geri Socialinių pedagogų sėkmės forumo lankytojų atsiliepimai, džiaugiamasi, kad panaudojant informacines technologijas ir neatsitraukiant iš darbo vietų ugdomos ne tik pagalbos vaikui specialistų kompetencijos, bet ir mokymosi visą gyvenimą nuostatos, vykdomas profesinis tobulinimasis.

http://www.lspa.lt/lt/socialiniu-pedagogu-sekmes-forumas

Projekto vadovė Auksė Petruškevičiūtė

lspasociacija@gmail.com 

Make a Free Website with Yola.