Mieli Lietuvos Mokytojai,                                                                                                                                                       Vilnius, 2012.11.05

 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Projekto „Už švarią žemę ir tyrą vandenį“ AKCIJOJE.

Dalyvauti gali visi pradinių ir pagrindinių klasių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

Mokytojai gaus interaktyvią edukacinę prezentaciją – pamokėlę apie gamtą. Prezentacija skirta 1 pamokai, jai suteiktas valstybinis mokymo programos kodas 1918500213. Mokytojai, pateikę klasių sąrašus, nurodant kokių klasių, kiek mokinių buvo pristatyta prezentacija, gaus pažymėjimus, liudijančius, kad jie naudodamiesi akcijos metu sukurta prezentacija atitinkama apimtimi pristatė edukacinę-informacinę programą.

 

Akcijos įgyvendinimas susideda iš 3 galimų veiklos formų:

 

1 veikla: Gamtos išsaugojimo darbai

 

Mokiniai savo mieste, miestelyje, mikrorajone ar vietovėje kur yra padaryta žala gamtai, tai gali būti: savavališkas sąvartynas, šiukšlynai, teršiamos teritorijos ar neprižiūrėtos ir nesaugomos gamtos vietos, atlieka gamtos išsaugojimo darbus. Mokiniai (grupė mokinių, visa klasė, ar kelios klasės) savarankiškai inicijuoja šio židinio sutvarkymą, patys aktyviai dalyvauja sprendžiant problemą ir tvarkant taršos židinį. Pagrindiniai akcijos dalyviai – mokiniai, o suaugusieji (mokytojai, tėvai, specialistai ir pan.) gali tik padėti vykdyti veiklas, užtikrinti saugumą ir konsultuoti kas ir kaip turi būti padaryta.

 

Galimos veiklos pavyzdžiai

1.      Teršiamos gamtos atstatymas

2.      Neprižiūrėtos ar apleistos gamtos sutvarkymas

3.      Pagalba atliekant gamtos išsaugojimo darbus

4.      Apželdinimo ar augmenijos priežiūros darbai

5.      Gamtai padarytos žalos įvertinimas

 

2 veikla: Vizualinių priemonių kūrimas

 

Mokiniai kviečiami sukurti vaizdines priemones (pavyzdžiui, piešinius, plakatus, žaislus, buities reikmenis, dekoracijas, „flash-mobą“ ar kt. įvairiausius dalykus) aplinkos apsaugos propagavimo ir gamtos išsaugojimo tematika. Kūrinį galima kurti individualiai (vienam ar su draugais) arba grupėje (pvz. visai klasei, kelioms klasėms ar mokyklai, net kelioms mokykloms).

 

Galimos veiklos temos:

1.      Ekologiškos Kalėdos

2.      Šiukšlių rūšiavimas

3.      Gręžinių ir šulinių vandens kokybės tikrinimo svarba sveikatai

4.      Geriamojo vandens kokybės svarba

5.      Upės ir ežerai visų mūsų turtas

6.      Kitos mokinių sugalvotos temos

 

3 veikla: Edukacinės iniciatyvos

 

Mokiniai kviečiami vykdyti iniciatyvas, kurios ugdytų mokyklos bendruomenę, plačiąją visuomenę saugoti ir tvarkyti aplinką. Pavyzdžiui, mokiniai gali organizuoti viktoriną, debatus, vaidinimą, konferenciją, seminarą, informacinę akciją ar kitokią edukacinę iniciatyvą bendruomenei, perteikdami švarios aplinkos idėją.

 

Galimos veiklos pavyzdžiai/temos

1.      Bendruomeninė akcija apie šiukšlių rūšiavimo svarbą

2.      Informacinių brošiūrų ar kitos medžiagos platinimas bendruomenės nariams apie vietinės ar regioninės svarbos gamtosaugines problemas (šulinių užterštumo monitoringas, vandens telkinių tarša ir t.t.)

3.      Dirvožemio ar geologinio paveldo išsaugojimo švietimo akcija bendruomenės nariams

4.      Ekologiška mokykla 21 amžiuje (debatai, protų mūšis, viktorina ar kita)

5.      Akcija „Žaliasis miestas“ veikla susieta su edukacine veikla šviečiant visuomenę apie gamtos išsaugojimo ateities kartoms svarbą.

7.      Kitos mokinių sugalvotos temos ir idėjos.

 

Informacija apie Akcijos eigą

 

Iki 2012 m. gruodžio 1 d. bus renkama informacija apie moksleivių įgyvendintus aplinkosaugos projektus ir talpinama internetinėje svetainėje www.svarizeme.lt bei socialiniuose tinklapiuose.

 

Laiškų su projektais laukiame iki gruodžio 1 d. Akcijos vertinimo Komisija iki gruodžio 7 d. išrinks 5-ių Lietuvos regionų nugalėtojus. Informacija apie nugalėtojus bus paskelbta internetinėje svetainėje www.svarizeme.lt.

Regioninė televizija atvyks pas nugalėtojus ir parengs reportažą apie įvykdytą akciją, kuris bus rodomas Lietuvos regioninėse televizijose.

 

Mokiniai, siųsdami akcijos projekto rezultatus turės nurodyti savo klasės ir mokinių, dalyvavusių akcijoje sąrašą. Akcijos projektai bus skelbiami tinklapyje www.svarizeme.lt ir socialiniuose tinklapiuose, prieinami viešai ir lankytojai galės juos vertinti, pareikšti savo nuomonę.

 

Būtina sąlyga – reikia fiksuoti nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje ką jūs veikėte, kaip Jums sekėsi ir kokių rezultatų pasiekėte.

 

Rezultatų pateikimo forma: nuotraukų koliažas ir/ar sumontuota video medžiaga (ne daugiau kaip 10 min.) su aprašymu siunčiama el. paštu akcija@svarizeme.lt

 

Daugiau informacijos apie Akciją ir vertinimo kriterijus rasite tinklapyje www.svarizeme.lt, jei turite klausimų – lauksime Jūsų laiškų, el. paštu: akcija@svarizeme.lt  ar tel. 8-5 248 33 31 

Aprasymas.doc Aprasymas.doc
Size : 71 Kb
Type : doc
Laiskas_Mokytojams.doc Laiskas_Mokytojams.doc
Size : 83.5 Kb
Type : doc
registracijos_forma.doc registracijos_forma.doc
Size : 116.5 Kb
Type : doc
Make a Free Website with Yola.