Lapkričio 6 d. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje vyko projekto „Mokomės vadovauti ir mokyti bendradarbiaudami“ mokyklų komandų ketvirtasis susitikimas. Progimnazijos direktorė Vitalija Dziuričienė pasveikino dalyvius ir pristatė savo ugdymo įstaigą. Vėliau projekto dalyviai stebėjo atviras chemijos, biologijos, lietuvių kalbos ir dailės pamokas, jas aptarė. Buvo išklausyti ir 6 pranešimai. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Jūratė Žiaugrienė išdėstė, kaip įgyvendinama kultūringo elgesio skatinimo 1–4 klasėse programa. Apie bendrųjų kompetencijų ugdymą ir mokinių pasiekimų vertinimo sistemą pasakojo Raimonda Budnikienė, bibliotekos informacijos centro vedėja, informacinių gebėjimų mokytoja ekspertė. Įdomia patirtimi apie projektinės veiklos organizavimą progimnazijoje dalijosi Lina Kučinskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė. Inga Navickienė, pagalbos poskyrio vedėja, socialinė pedagogė metodininkė papasakojo apie projekto „Mokomės kitaip“ įgyvendinimą bei „Sąžinės komandos“ veiklą. Daiva Vadlugienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, istorijos mokytoja metodininkė, kalbėjo apie Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos IKT strategiją, parodė svarbiausias edukacines erdves, papasakojo apie jų panaudojimą. Susitikimas baigėsi progimnazijos mokinių pasirodymu, po kurio projekto dalyviai apibendrino per šį susitikimą įgytą patirtį. Prieita prie išvados, kad kuo toliau, tuo bendravimas darosi šiltesnis, o kiekvienoje patirtyje atrandama naujo ir aktualaus sau. Mokyklų komandos sutaria, kad susiduriant su panašiomis mokinių ugdymo įgyvendinimo problemomis, randami saviti ir unikalūs sprendimai, kuriuos verta ir galima kūrybiškai pritaikyti savo mokykloje.

Susitikimo akimirkos: 

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos interneto svetainėje http://www.lmva.eu/ jau skelbiamos projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojų parengtos įvairių dalykų  pamokų skaitmeninės mokymo priemonės.

Paskutinė projekto išvažiuojamoji kūrybinė laboratorija planuojama Vilniaus „Žemynos“ progimnazijoje lapkričio 16 d. 

Make a Free Website with Yola.