Įsteigta Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba
 
             2013 metų sausio 3 dieną Vilniuje susirinko Lietuvos mokytojų dalykininkų bei dėstytojų asociacijų vadovai. Susitikime dalyvavo Lietuvos anglų kalbos, biologijos, chemijos, geografijos, informatikos, istorijos mokytojų, Lietuvos kalbų pedagogų, Klasikų, Lietuvos muzikos mokytojų, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, Šokio mokytojų asociacijų, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos, Lituanistų sambūrio vadovai ar jų atstovai. Prie įsteigtos tarybos suskubo prisijungti ir Lietuvos matematikos mokytojų, Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų, Lietuvos socialinių pedagogų ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos.
Susitikime buvo pasikeista nuomonėmis, kaip Lietuvos pedagogams dalykininkams geriau bendradarbiauti ir koordinuoti įvairių pedagogų asociacijų veiklą. Kalbėtojai akcentavo, kad būtina vienyti pedagogų dalykininkų asociacijas sprendžiant aktualias ugdymo problemas, dalytis informacija ir skleisti gerąją patirtį. Susitikimo dalyviai pritarė, kad asociacijoms būtina aktyviai dalyvauti svarstant švietimą ir ugdymą reglamentuojančius dokumentus.
Asociacijų vadovai nutarė įkurti Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybą ir numatė ateityje įkurti atskirą juridinį vienetą. Tarybos nariai yra Lietuvos pedagogų asociacijų vadovai, tačiau posėdžiuose galės dalyvauti ir kiti asociacijų nariai – vadovų įgaliotieji asmenys. Apsvarstytas tarybos darbo koordinatorių klausimas. Jais išrinkti Violeta Kriščiūnienė (Lietuvos istorijos mokytojų asociacija), Arnoldas Riekumas (Šokio mokytojų asociacija) ir Rytas Šalna (Lietuvos geografijos mokytojų asociacija).
               Vienas iš artimiausių įsteigtos tarybos uždavinių – inicijuoti pedagogų asociacijų vadovų susitikimą su naujuoju Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru. Susitikimo tikslas – supažindinti ministrą su Tarybos veiklos tikslais ir artimiausiais uždaviniais. Bus siekiama aptarti dabartinę švietimo padėtį, pateikti pedagogų dalykininkų požiūrį į kylančius iššūkius ir numatyti tolesnes glaudaus ir dalykiško bendradarbiavimo gaires.
               Kviečiame mokytojų asociacijų vadovus jungtis prie Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos. Tik kartu galime pasiekti, kad Lietuvos švietimas taptų dar pažangesnis, o priimami svarbūs sprendimai atitiktų visų mokytojų interesus.
 
Su mumis susisiekti galima el. paštu lipavta@googlegroups.com
 
 
Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos informacija

 

Make a Free Website with Yola.