Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija anglistus buria prasmingai veiklai

 

        Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) vienija Lietuvos anglų kalbos pedagogus, dirbančius Lietuvos pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse, specialiosiose, aukštesniosiose bei aukštosiose mokyklose ir kitose mokslo įstaigose. Šis savanoriškas susivienijimas siekia skatinti ir remti narių mokslinę, pedagoginę ir kūrybinę veiklą; sudaryti anglų kalbos mokytojams ir dėstytojams galimybę keistis pedagogine patirtimi, tobulinti profesinį lygį; atstovauti Asociacijos narių interesams visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose bei organizacijose ir juos ginti.

        Asociacija susikūrė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse iš poreikio specialistams bendrauti ir bendradarbiauti, keičiantis visuomenės poreikiui mokėti anglų kalbą ir gimstant naujam požiūriui į užsienio kalbos mokymą(si). Vyko mokymai, konferencijos, projektai, juose dalyvavo tiek Lietuvos mokytojai, tiek kolegos iš užsienio šalių. Veikla tarptautiniu mastu atvedė į tarptautinę organizaciją. LAKMA yra asocijuota Tarptautinės anglų kaip užsienio kalbos mokytojų asociacijos (IATEFL) narė. 

        IATEFL vienija anglų kalbos pedagogus iš visos Europos, o susidomėjimas jos veikla ir renginiais didėja ir tarp kitų žemynų anglų kalbos mokymo specialistų. Tai ypač akivaizdu kasmetiniuose IATEFL forumuose, į kuriuos atvyksta tūkstančiai anglų kalbos specialistų iš daugiau kaip 170 pasaulio šalių. LAKMA nariai kiekvienais metais atstovauja savo šaliai tokiuose tarptautiniuose renginiuose, o 2011 m. turėjo garbės ir sėkmės pirmą kartą Baltijos šalyse surengti bendrą IATEFL ir LAKMA konferenciją ,,Anglų kalbos mokymas(is) skaitmeniniame amžiuje“, kuri vyko Vilniuje.

 

Akimirkos iš renginio. 

         Įdomus IATEFL TD SIG koordinatorės Mojca Belak straipsnis apie renginį „Skaitmeninis antrosios kalbos mokymasis ten, kur Vilnelė įteka į Nerį“.

         Sėkmingas bendradarbiavimas su IATEFL paskatino Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos narius ir kolegas iš užsienio organizuoti bendrus renginius. Greitai anglistai bus pakviesti į tarptautinę konferenciją, skirtą tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo klausimams.

         Kas dvejus metus organizuojamos konferencijos. Be to, Asociacijos nariai aktyviai dalyvauja svarstant švietimo bendruomenei svarbius klausimus nacionaliniu lygmeniu, pavyzdžiui, Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją, atnaujintas Brandos egzaminų programas, olimpiadų organizavimo reikalus ir kt. LAKMA nariai dalyvauja projektuose, rengia kvalifikacijos tobulinimo seminarus, dirbtuves, konkursus. Savo veikla jie parodo, kaip galima tobulėti ir augti mokantis vieniems iš kitų, dalijantis patirtimi ir pasiekimais, kartu nugalint sunkumus.


Akimirkos iš kvalifikacijos tobulinimo seminarų.

          Nors projektinės veiklos patirtis dar labai kukli, ji, be abejonės, yra viena veiksmingiausių ir labiausiai skatinančių mokytojų profesinį tobulėjimą. Smagu dalyvauti ir nedideliuose projektuose šalies mastu, ir vidutinės apimties projektuose, pavyzdžiui, „Nord Plus“ programose, Europos moderniųjų kalbų centro koordinuojamuose projektuose.

          LAKMA sukūrė mokymo medžiagą integruotam dalyko ir kalbos mokymui „Green English“.

 

          Daug gerų vertinimų ir šiltų atsiliepimų Asociacija sulaukė po konkurso „Integruota pamoka“, kurią sėkmingai organizavo laimėjusi Ugdymo plėtotės centro konkursą asociacijų projektams. Konkurso pristatymą ir geriausiai įvertintus konkurso metodinius filmukus  galima pažiūrėti naujai kuriamoje LAKMA svetainėje. Svetainė yra Asociacijos narių ir visų Lietuvos anglų kalbos mokytojų virtuali susitikimo vieta.

          Labai teigiamai mokytojai vertina savo patirtį, įgytą vykdant Kalbų aplanko taikymo pradiniame ugdyme projektą (su jo eiga ir rezultatais galima susipažinti LAKMA naujosios svetainės Ankstyvojo anglų kalbos mokymo specialių interesų grupės puslapyje.

          LAKMA daug palaikymo sulaukia iš Britų tarybos, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados, užsienio leidyklų atstovybių Lietuvoje, LCC tarptautinio universiteto, AMES ir kitų švietimo institucijų. Mokytojo profesija apima tiek kompetencijų ir gyvenimo sričių, kad greta darbo bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis yra savaime suprantama veikla.

          LAKMA nariai, linkėdami visiems gražaus gruodžio ir nuotaikingų švenčių, kviečia kolegas prisidėti prie Asociacijos veiklos, nes ateinantys metai atneš Asociacijai dar daugiau įdomios ir naudingos veiklos bei patirties. 

Make a Free Website with Yola.