Lietuvos matematikos mokytojų asociacija gyvuoja jau daugiau nei 20 metų – jos steigiamoji konferencija įvyko 1991 m. gruodžio 20 d. Svarstant Tautinės mokyklos koncepciją (1989), nutarta įkurti matematikos mokytojų asociaciją, kurios vienas iš svarbiausių uždavinių būtų – reflektuoti, kaip veikia reformuotos mokyklos matematikos programa. Jau tada matematikų bendruomenė suvokė, jog, net ir būdama nepriklausoma, Lietuva tėra maža Baltijos valstybėlė, kurios didžiausias turtas – intelektualinis potencialas. 

Nuo pat įkūrimo iki 2008 metų asociacijai vadovavo Ona Jablonskienė, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė. 2008 m. matematikos mokytojų asociacijos prezidente buvo išrinkta Vilniaus „Ryto“ vidurinės mokyklos matematikos mokytoja ekspertė Regina Rudalevičienė. Dabar asociacija turi beveik 400 narių. 

Asociacijos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti tiek asociacijos narių, tiek ir mokinių bei studentų interesams, susijusiems su matematikos mokymu ir studijomis, ir juos ginti.

Asociacija:

  organizuoja kasmetines Lietuvos matematikos mokytojų konferencijas, seminarus ir konsultacijas;

  teikia pasiūlymus rengiant ugdymo planus, mokymo programas, leidžiant vadovėlius, vaizdines priemones, dėl egzaminų organizavimo;

  teikia pasiūlymus dėl švietimo politikos sklaidos;

  analizuoja mokymo rezultatus, siūlo, kaip juos gerinti;

  deleguoja atstovus į švietimo veiklos organizavimo ir darbo komisijas;

  dalyvauja šalies ir tarptautiniuose edukaciniuose projektuose;

  teikia pasiūlymus dėl mokytojų atestacijos;

  gina narių pedagoginius-dalykinius interesus.

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija bendradarbiauja su Vilniaus universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto Matematikos ir informatikos fakultetais, Utenos švietimo centru.

Neseniai pradėjo veikti asociacijos interneto svetainė. 

Jau trejus metus asociacija vykdo Ugdymo plėtotės centro inicijuotus projektus:

2010 m. Pakoreguotų vidurinio ugdymo matematikos bendrųjų programų projekto teikiamų galimybių mokyti loginio mąstymo būdų sklaida;

2011 m. Matematikos mokymo(si) viduriniame ugdyme modernizavimas ir intensyvinimas, taikant informacines komunikacines technologijas;

2012 m. Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo matematikos pamokoje galimybių studija.

Pastarojo seminare, kuris vyko 2012 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos edukologijos universitete, svečiavosi Ona Jablonskienė ir Elena Majauskaitė. 

Asociacijos veiklą inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja asociacijos valdyba ir taryba.

2010–2012 metų Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos taryba:

Vardas ir pavardė

Darbovietė

Kontaktai

Regina Rudalevičienė

Vilniaus „Ryto“ vid. mokykla

rudaleviciene.regina@gmail.com

Marytė Skakauskienė

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

maryte.skakauskiene@smm.lt

Erika Tumėnaitė

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija

erikatumenaite@gmail.com

Irena Šlaitienė

Vilniaus Užupio gimnazija

i.slaitiene@gmail.com

Rita Klasauskienė

Vilniaus Šeškinės vid. mokykla

vens.rita@gmail.com

Krystyna Čuprynska

Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija

krystynaczuprynska@gmail.com

Laima Tynčenko

Vilniaus „Ateities“ vid. mokykla

rastine@ateities.vilnius.lm.lt

Oksana Okolovič

Vilniaus Simono Stanevičiaus vid. mokykla

oksana.okolovic@gmail.com

Violeta Bugailiškytė

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija

violeta.bugailiskyte@gmail.com

Tatjana Sezemanienė

Vilniaus Šolom Aleichemo vid. mokykla

tnechka@gmail.com

Dalė Mališauskienė

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija

dale.malisauskiene@gmail.com

Aurelija Dauginė

Vilnius International School

aurelija.daugine@gmail.com

Rita Jonaitienė

Kauno „Saulės“ gimnazija

ritjon@mail.ru

Ilona Knyzelienė

Kauno „Saulės“ gimnazija

ilona.knyzeliene@gmail.com

Vytautas Silvanavičius

Kaišiadorių raj. Žiežmarių vid. mokykla

silvanavicius@gmail.com

Petrė Grebeničenkaitė

Šiaulių Stasio Šalkausko gimnazija

greppg@gmail.com

Ona Rarivanienė

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija

ararivanas@gmail.com

Rūta Biekšienė

Alytaus „Volungės“ pagr. mokykla

ruta.bieksiene@gmail.com

Alvyda Ambraškienė

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija

alvyda.a@gmail.com

Adelija Kuzmarskienė

Tauragės Žalgirių gimnazija

adelija.kuzmarskiene@gmail.com

Eglė Danielienė

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

jjustuke@yahoo.com

Janė Masilionienė

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

jmasilioniene@gmail.com

Algirdas Keras

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

algirdask1@gmail.com

Vilija Šileikienė

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

vilija.sileikiene@gmail.com

Eugenijus Stankus

Vilniaus universitetas

eugenijus.stankus@mif.vu.lt

Edmundas Mazėtis

Lietuvos edukologijos universitetas

edmundas.mazetis@vpu.lt

Virginija Garbaliauskienė

Šiaulių universitetas

vgarbaliauskiene@gmail.com

 

Medžiagą parengė matematikos mokytojų asociacijos prezidente Regina Rudalevičienė. 

Make a Free Website with Yola.