Trakuose vyko Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos jubiliejinis forumas


            Rugsėjo 19–21 d. Trakuose įvyko Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos (toliau – LGMA) jubiliejinis forumas, skirtas 20 metų veiklos sukakčiai paminėti. Renginyje dalyvavo 179 mokytojai iš 48 Lietuvos rajonų ir miestų savivaldybių. Šia proga LGMA atvyko pasveikinti nemažai garbių svečių. Sveikinimo kalbą pasakė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) kancleris Dainius Numgaudis, ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys, Trakų rajono švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus vedėjas Gediminas Beresnevičius, Lietuvos geografų draugijos prezidentė prof. Dovilė Krupickaitė ir Geografų draugijos viceprezidentė Genovaitė Kynė.

             Renginio įžanginėje dalyje LGMA prezidentas Rytas Šalna perskaitė pranešimą ir dalijosi prisiminimais apie LGMA 20 metų veiklos kelią. Už ilgamečius nuopelnus asociacijai buvo įteikti geografų „oskarai“ penkiems geografijos mokytojams. Jais apdovanoti Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas ekspertas Vytautas Butkus, Kauno Šančių vidurinės mokyklos geografijos mokytoja ekspertė Roma Bubelevičienė, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė Stasė Alenskienė, Vilniaus Naujamiesčio vidurinės mokyklos geografijos mokytojas ekspertas Georgijus Sapožnikovas ir Garliavos Jonučių gimnazijos geografijos mokytojas ekspertas Valentinas Padriezas.

            Šiai konferencijai buvo parengta 11 pranešimų.

Forume buvo surengti LGMA prezidento rinkimai naujai 2014–2018 metų kadencijai. Kiekvienas renginio dalyvis gavo balsavimo biuletenį, į kurį galėjo įrašyti pageidaujamo kandidato pavardę ir vardą. Užpildytą balsavimo biuletenį reikėjo įmesti į balsavimo dėžę. Balsų skaičiavimo komisijai susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad balsų dauguma 2014–2018 metų kadencijai ir vėl išrinktas geografas Rytas Šalna. Naujasis prezidentas pristatė naujos sudėties išplėstą LGMA tarybą, kelerių ateinančiųjų metų LGMA veiklos kryptis, šiais mokslo metais prasidėsiantį edukacinių iniciatyvų konkursą geografijos mokytojams, kurį ankstesnė LGMA taryba nutarė skirti garbaus geografo Rimanto Krupicko atminimui. Taip pat buvo pristatyta šių mokslo metų olimpiados tema, svarbiausių renginių datos, kelerių ateinančiųjų mokslo metų LGMA kelionių kryptys.

             Renginio organizatoriai pasirūpino, kad visi konferencijos dalyviai gautų dovanėlių, informacinės, dalykinės ar metodinės medžiagos. LGMA išleido Ryto Šalnos specialiai geografijos kabinetui parengtą nedidelio formato plakatą „Tavo indėlis į klimato apsaugą“. Jį gavo visi forumo dalyviai, taip pat jis pasieks visus LGMA narius. Tęsiant tradiciją šiam renginiui buvo išleistas „Geografijos kalendorius“ 2015 metams. LGMA forumas 2015 m. vyks Anykščiuose. Apie tai paskelbė būsimųjų šeimininkų atstovė – Anykščių LGMA skyriaus pirmininkė Dalia Keibienė. 

            Plačiau apie forumą – LGMA interneto svetainėje: http://geografija.lt/

 

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna

Make a Free Website with Yola.