Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos (LIMA) taryba, vykdydama programą „Asociacijos veiklos plėtra ir kokybės gerinimas regionuose“ pagal Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo projektą, 2013 m. lapkričio 16 d. Vilniuje organizuoja renginį „Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos narių mokymai“.

Į šį renginį yra kviečiami visų miestų (rajonų) LIMA skyrių pirmininkai ir iždininkai. Jame bus ne tik aptariamos asociacijos veiklos perspektyvos, bet ir numatyta edukacinė bei kultūrinė programa. Visas renginio išlaidas (išskyrus kelionę į Vilnių ir atgal) iš programai skirtų lėšų apmoka renginio organizatoriai – LIMA taryba.

Registruotis (iki lapkričio 13 d.) ir gauti išsamesnės informacijos galima el. paštu: violeta.krisciuniene@yahoo.com. Registruojantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę, miestą, mokyklą, kuriam skyriui vadovaujate ar atstovaujate, savo duomenis ryšiams (el. paštą ir telefono numerį).

Renginio programa

Išsamesnė informacija pateikiama asociacijos interneto svetainėje www.istorijosmokytojai.lt.

Organizatorių vardu

LIMA tarybos pirmininkė Violeta Kriščiūnienė

Make a Free Website with Yola.