Finansavimas skirtas 14 švietimo bendruomenių asociacijų programų

Ketvirtus metus Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą. Jo tikslas – stiprinti švietimo bendruomenių asociacijas, padėti gerinti ir plėsti jų veiklą ir sudaryti sąlygas narių kompetencijoms ugdyti.

14 švietimo bendruomenių asociacijų pateikė konkurso sąlygas atitinkančias programas. Šiemet pirmenybė buvo teikiama asociacijoms, kurios 2013 metais planuoja vykdyti veiklas, orientuotas į ugdymo kokybės ir pasiekimų gerinimą, užtikrinančias savo narių dalykinės ir profesinės kompetencijos ugdymą, skatinančias tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis švietimo bendruomenių narių asociacijomis, aukštųjų mokyklų akademine bendruomene, kitais juridiniais asmenimis, dirbančiais švietimo srityje.

Dauguma asociacijų konkurse dalyvauja jau ne vienus metus. Kai kurios asociacijos parengė programas tęstinėms veikloms, kitos – naujiems sumanymams įgyvendinti, trečios konkursui programas pateikė pirmą kartą.

Konkurso paraiškų vertinimo komisija, atrinkdama paraiškas, atsižvelgė į asociacijų veiklos plėtrą regionuose, atstovavimą asociacijos narių interesams Lietuvoje ir užsienyje; asociacijos narių ir savanorių kompetencijų ugdymą; pedagogų informavimą ir konsultavimą aktualiomis švietimo turinio temomis; tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą, tarptautinių ryšių ir veiklos organizavimą; bendradarbiavimą su kitais juridiniais asmenimis, dirbančiais švietimo srityje; asociacijos narių novatoriškų iniciatyvų įgyvendinimą ir sklaidą.

Paraiškų vertintojai pasiūlė finansuoti 14 asociacijų. Jų programoms įgyvendinti bus skirta nuo 2 iki 5 tūkst. litų.

Finansavimo sutartys bus pasirašytos su Lietuvos anglų kalbos mokytojų, Lietuvos chemijos mokytojų, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų, Lietuvos matematikos mokytojų, Lietuvos mokyklų vadovų, Lietuvos muzikos mokytojų, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, Lietuvos Respublikos istorijos mokytojų, Lietuvos socialinių pedagogų, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų, Šokio mokytojų asociacijomis, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, Lietuvos muzikų sąjungomis ir Lietuvos dailės ugdytojų draugija.

Sutartyse numatyta, jog Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2013 metais numatytos veiklos turės būti atliktos iki 2013 m. lapkričio 29 d.

Programoms skirtos lėšos asociacijas pasieks iki 2013 m. liepos pabaigos. Asociacijos rengs metodines priemones, organizuos konkursus, mokymus, seminarus, konferencijas, atnaujins ar praturtins esamas interneto svetaines informacija, aktualia mokant dalyko. Šios veiklos, tikimės, praplės galimybes stiprinti bei plėtoti asociacijų narių veiklą ir regionuose.

Giedrė Čiapienė,
UPC metodininkė,
tel. (8 5)  277 2194,
el. p. giedre.ciapiene@upc.smm.lt

Make a Free Website with Yola.