Aštuntoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija

 

2014 m. birželio 9–10 d.

 

„Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje:

įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui“.

 

Konferencijos organizatoriai:

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto Kalbų mokymo centras ir Filologijos fakulteto Anglų filologijos katedra, Valstybės institucijų kalbų centras, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Užsienio kalbų katedra.

 

Konferencijos tikslai:

1. Suburti Lietuvos ir užsienio šalių kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo institucijose, švietimo ir kultūros politikos formuotojus, verslininkus ir aptarti svarbius kalbų mokymo(si), mokslinių tyrimų klausimus.

 2. Pasidalyti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais kalbų mokymo modernizavimo srityje, kiek galima plačiau paskleisti Lietuvos patirtį Europoje; gerinti gimtosios kalbos ir kitų kalbų mokymą(si), pritaikant Europos ir kitų šalių kalbų mokymo profesionalų, institucijų gerąją patirtį bei pasiekimus.

 

Konferencijos vieta:

Lietuvos Respublikos Seimas, Konstitucijos salė, Gedimino pr.53, Vilnius (birželio 9 d.);

Lietuvos edukologijos universitetas, Aktų salė, Studentų g.39, Vilnius (birželio 10 d.).

 

Konferencijos kalbos:

Lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų.

 

Svarbios datos (pratęstos):

iki gegužės 12 d. – užsiregistruoti ir pateikti straipsnio santrauką;

iki gegužės 19 d. – pateikti pranešimus;

iki gegužės 26 d. – sumokėti konferencijos mokestį;

birželio 9–10 d. – konferencija.

 

Konferencijos temos:

1.    Kalbos ir visuomenė.

2.    Kokybiškas kalbų mokymas(is) ir vertinimas.

3.    Daugiakalbystė ir inovatyvios metodikos.

4.    Taikomoji lingvistika.

5.    Kalbiniai projektai: kokybė, tinklų kūrimas, tvarumas.

6.    Kalbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: patirtis ir nauji iššūkiai.

Kviečiame pateikti žodinius ir stendinius pranešimus bei  organizuoti praktinius konferencijos seminarus įvairiomis su kalbų mokymo(si) teorija ir praktika susijusiomis temomis. 

Pranešimų santrauka turi atskleisti straipsnio tikslą, naudotą tyrimo metodiką ir rezultatus. Santraukos apimtis – ne mažiau nei 300 žodžių.

Priimti straipsniai bus publikuojami LKPA elektroniniame leidinyje.

 

Konferencijos dalyvio mokestis – 60 Lt, LKPA nariams – 40 Lt, studentams, senjorams – 20 Lt. Užsienio dalyvio mokestis – 90 EUR.

Dalyvavimas pobūvyje – 50 Lt.

Konferencijos mokestį pervesti:

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius

LT12 7044 0600 0589 9325 (LTL); LT12 7044 0600 0589 9325 (EUR)

Adresas:

49 Didlaukio St., LT-08303, Vilnius, Lithuania

 

Kontaktai:

LKPA, Didlaukio g.49, 08303 Vilnius, lkpa.informacija@gmail.com, www.lkpa.uki.vu.lt;

Lietuvos edukologijos universitetas, Studentų g.39, 08106, Vilnius, www.leu.lt/lt/pkti/pkti_kalbu_mokymo_centras.html;

Valstybinių institucijų kalbų centras, Vilniaus g.39/6, 01119, Vilnius, www.vikc.lt;

Vilniaus kolegija, Verslo vadybos fakultetas, Didlaukio g.49, 08303, Vilnius, www.viko.lt

Atsakingi asmenys:

Irena Navickienė, LEU PKTI Kalbų mokymo centro vedėja, el. p. irena.navickiene@leu.lt; tel.+370 687 32602;

Audronė Auškelienė, VIKC direktorė, el. p. direktore@vikc.lt, tel.852120291; +370 650 27471;

Jūratė Patackaitė, VIKO Verslo vadybos fakulteto Užsienio kalbų katedros vedėja, el. p. j.patackaite@vvf.viko.lt, tel. 85219 1640; +370 615 77203.

Make a Free Website with Yola.