Lietuvos matematikos mokytojų asociacija vykdo veiklas pagal programą 

„Metodinės medžiagos „Matematikos probleminiai uždaviniai“ parengimas, vadovaujantis PISA tyrimų ataskaitų rekomendacijomis“

 

                 Lietuvos matematikos mokytojų asociacija vykdo programą „Metodinės medžiagos „Matematikos probleminiai uždaviniai“ parengimas, vadovaujantis PISA tyrimų ataskaitų rekomendacijomis“. Programos tikslas − parengti metodinę medžiagą „Matematikos probleminiai uždaviniai“. Ji turėtų padėti mokytojams tobulinti savo ir mokinių problemų sprendimo gebėjimus.

                 Ši programa taip pat šalies matematikos mokytojus supažindins su tarptautinių tyrimų problemų sprendimo uždavinių ir jų sprendimo pavyzdžiais, padės išmokti sudaryti problemų sprendimo užduotį ir išaiškinti jos sprendimą mokiniui.

Įgyvendinant programą bus sudaryta matematikos mokytojų iš skirtingų Lietuvos regionų tikslinė grupė, jai bus organizuoti mokymai ir kūrybinės dirbtuvės.

                 Gegužės 30 d. pasibaigė atranka į programos tikslinę grupę. Į ją pateko 20 šalies mokytojų. Dalyvaudami atrankoje jie turėjo išanalizuoti tarptautinių tyrimų PISA medžiagą ir ja remdamiesi pateikti kokybišką ir nestandartinį probleminio uždavinio su sprendimu pavyzdį. Atranką į tikslinę grupę vykdė programos įgyvendintojų sudaryta ekspertų grupė. Ją sudarė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto ir Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto dėstytojai. Ekspertai pateikė kiekvienos užduoties vertinimą ir pasiūlymus dėl tikslinės grupės formavimo. Ypač daug dėmesio atrenkant mokytojus į tikslinę grupę buvo skiriama jauniems matematikos mokytojams.

                 Patekusiesiems į tikslinę grupę birželio 7 d. bus surengtas pirmasis seminaras. Jame, taikant aktyvaus mokymosi metodus, mokytojams bus susisteminta informacija apie PISA tyrimų užduotis ir rezultatus, tyrimo „PISA 2015“ tikslus. Pedagogai mokysis sudaryti užduotis, analogiškas pateikiamoms PISA tyrimuose. Seminare bendradarbiaus matematikos mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, Nacionalinio egzaminų centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai. Jiems padės ekspertų grupė, kuri moderuos ir koreguos tikslinės grupės narių darbą, vertins projekte sudarytus uždavinių rinkinius ir teiks siūlymus dėl jų tobulinimo.

                 Kitas programos renginys – kūrybinės dirbtuvės − numatomas rudenį. Laikas tarp renginių bus skirtas tikslinės grupės narių savarankiškam mokymuisi ir užduočių kūrimui. Tikimės, kad tikslinės grupės nariai įgytą patirtį, sukurtas užduotis naudos savo darbe ir skleis savo mokyklose, miestuose, rajonuose.

 

Programos vadovė Oksana Okolovič, el. paštas oksana.okolovic@gmail.com

 

Make a Free Website with Yola.