Progimnazijos vadovai pristatė savo edukacinę aplinką, buvo stebimos ir aptariamos lietuvių kalbos, fizikos, biologijos, pasaulio pažinimo, matematikos ir teatro atviros pamokos, kuriose mokytojai demonstravo inovatyvių ugdymo(si) metodų taikymą, kūrybiškumo ugdymo būdus. Klaipėdos Prano Mašioto  progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Ligita Grybauskienė skaitė pranešimą tema „Operos teatre – V. A. Mocarto „Užburtoji fleita“ ir dalijosi savo patirtimi apie interaktyvios lentos panaudojimo galimybes. Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Loreta Vaivadienė savo pranešime pristatė Vikio duomenų bazės panaudojimo praktiką istorijos pamokose. Susitikimo dalyvius maloniai nuteikė mokinių teatrinė improvizacija „Ekskursija“. Šios kūrybinės laboratorijos dalyvių nuomone, susitikimas, diskusijos ir gerosios patirties refleksija buvo įdomi ir naudinga visiems. Renginio akimirkos:  

Į kitą projekto „Mokomės vadovauti ir mokyti bendradarbiaudami“ renginį mokyklų komandos susirinks spalio 11 d. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje  (K. Korsako g. 8, Šiauliai). Detalesnė informacija apie šį renginį programoje.  

Sandoros programa.pdf Sandoros programa.pdf
Size : 187.816 Kb
Type : pdf
Make a Free Website with Yola.