Lietuvos chemijos mokytojų asociacija 

 Lietuvos chemijos mokytojų asociacija itin aktyvi, veikli, kūrybinga ir, svarbiausia, vieninga.

Ilgus metus Lietuvos chemijos mokytojai priklausė Lietuvos Chemikų draugijai, kuri buvo tuometinės Sovietų Sąjungos D. Mendelejevo chemikų draugijos sudėtyje. Lietuvai tapus  nepriklausoma valstybe, Lietuvos chemikų draugija tapo savarankiška. Idėja  chemijos mokytojus suburti į savarankišką asociaciją kilo 1992 m., dalyvaujant  Estijos chemijos mokytojų kasmetinėje konferencijoje.

Lietuvos Chemijos mokytojų asociacija buvo įkurta ir įregistruota Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje 1995 m. Asociacijos nariais tapo apie 90 pačių aktyviausių Lietuvos chemijos mokytojų. Asociacijos prezidente buvo išrinkta Regina Jasiūnienė. Tais pačiais metais Lietuvoje apsilankė tarptautinės gamtos mokslų  asociacijų tarybos (ICASE) atsakingas sekretorius Jack Holbrook ir supažindino Lietuvos mokytojus su ICASE organizacijos tikslais ir veikla.  Jo viešnagės metu buvo parašytas pareiškimas, kad Chemijos mokytojų asociacija nori tapti ICASE organizacijos nare.  Pareiškimas buvo patenkintas ir mes aktyviai įsijungėme į ICASE  organizuojamus projektus.  

Asociacijos tarybos organizuojami renginiai:

§   Kasmetiniai Baltijos šalių chemijos mokytojų konferencijos - seminarai

§    Visuotiniai asociacijos narių susirinkimai – konferencijos

§  Seminarai Lietuvos chemijos mokytojams

§  Vykdomi įvairūs projektai

Veikia asociacijos svetainė http://www.lchma.emokykla.lt 

Asociacijos tikslai:

·         suburti Lietuvos chemijos mokytojus bendravimui ir bendradarbiavimui, patirties sklaidai. Bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų šalių gamtos mokslų mokytojų asociacijomis

·         sudaryti sąlygas asociacijos narių kūrybinei veiklai, dalykiniam tobulėjimui, organizuoti švietėjišką veiklą chemijos srityje, apibendrinti ir skleisti asociacijos narių patirtį, integruoti pažangias technologijas ir mokslo pasiekimus įsijungiant į europinė kultūrą.


Asociacijos uždaviniai:

·         plėtoti profesinius kontaktus tarp Lietuvos chemijos mokytojų, tarp chemijos mokytojų ir universitetų, kitų gamtos mokslų dalykų mokytojų asociacijų, pramonės įmonių Lietuvoje ir užsienyje.

·         skleisti naujausią informaciją chemijos dalyko mokymo metodikos, didaktikos, naujausių mokslinių atradimų, chemijos istorijos klausimais.

·         organizuoti respublikines ir tarptautines konferencijas, seminarus, susitikimus, parodas. Dalyvauti kitų organizacijų renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

·         bendradarbiauti su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionaliniu egzaminų centru, Ugdymo plėtotės centru ir kvalifikacijos kėlimo centrais, kitomis valstybinėmis institucijomis; Lietuvos chemijos pramonės įmonėmis, pramonininkų asociacijomis;

·         teikti pasiūlymus, pastabas, nuomones išvardintoms institucijoms Bendrųjų mokymo programų, brandos egzaminų, kvalifikacijos kėlimo, pedagogų atestacijos ir kitais chemijos mokytojams svarbiais klausimais;

·         dalyvauti ir rengti įvairius projektus, susijusius su chemijos dalyko turinio tobulinimu, ugdymo proceso organizavimu ir tobulinimu, aplinkosauginių problemų nagrinėjimu ir sprendimu Lietuvoje ir užsienyje;

·         dalyvauti užsienio giminingų asociacijų ar organizacijų veikloje;

        ·         ginti chemijos mokytojų interesus.   

LChMA taryba:

Vardas, Pavardė

Mokykla

Kontaktai

Skirmantė Bačinskienė

Vilniaus Karoliniškių gimnazija

skirmante.b@gmail.com

Ana Beliaš

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija

ana.maria.belias@gmail.com

Rita Dambrauskienė

Kauno Vandos Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro mokykla

ritadamb@zebra.lt

Nijolė Daubaraitė

Vilniaus Žirmūnų gimnazija

ndaubaraite@gmail.com

Daimutė Grevienė

Kauno „Versmės“ vidurinė mokykla

deigre@yahoo.com

Vytautas Kavaliauskas

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

vytaskaval@gmail.com

Virginija Kerevičienė

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

kereviciene@gmail.com

Daiva Lebednikaitė

Vilniaus Senvagės gimnazija

daiva.lebednikaite@gmail.com

Vilma Mikalainytė

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

vlmmikalainyte@gmail.com

Irena Montvydienė

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija

irmont@gmail.com

Virginija Savickaitė

Šiaulių Didždvario gimnazija

virge13@gmail.com

 

Revizijos komisija:

 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Mokykla

Kontaktai

1

Stasė Bakaitienė

Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla

stasebakaitiene@gmail.com

2.

Daiva Ivaškevičienė

Kėdainių Šviesioji gimnazija

d.ivaskeviciene@gmail.com

3.

Janė Liutkienė

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

janeliut@aktv.lt

 

Make a Free Website with Yola.