Kalbų mokytojų kūrybinės partnerystės pažintinis vizitas Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje

 

Spalio 1 d. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje vyko kalbų mokytojų kūrybinės partnerystės pažintinis susitikimas, kuriame dalyvavo Panevėžio „Vyturio“, „Saulėtekio“ progimnazijų, Panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ir KTU Vaižganto progimnazijos lietuvių kalbos ir užsienio kalbų mokytojai.

Susirinkusius mokytojus pasveikino „Vyturio“ progimnazijos direktorė Vitalija Dziuričienė ir palinkėjo kiekvienam iš šio susitikimo parsivežti kuo daugiau idėjų. Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Vadlugienė visus supažindino su darbotvarke bei organizavo visų dalyvių susipažinimą. Kiekvienas mokytojas trumpai papasakojo apie save, pasakė, ko tikisi iš šio susitikimo. Beveik visi svečiai pasidžiaugė turėdami galimybę apsilankyti „Vyturio“ progimnazijoje, garsėjančioje novatoriškais sprendimais, veiksmingomis naujovėmis ir efektyviu ugdymu.

Pirmoje susitikimo dalyje savo patirtį pristatė „Vyturio“ progimnazijos lietuvių ir užsienio kalbų mokytojai. Lietuvių kalbos mokytojos Oksana Karoblienė ir Irena Vertelkienė ne tik išsamiai su pateiktimis papasakojo, kaip organizuoja įsivertinimą pamokose, bet ir parodė filmuotas pamokas. Vertinimo kreditais sistemą pristatė lietuvių kalbos mokytoja Lina Plėtienė. Taip pat buvo parodyta rusų kalbos mokytojos Rimos Linkevičienės filmuota pamokos dalis, kurioje mokytoja su mokiniais aptarė pamokos uždavinį bei įsivertinimo kriterijus atlikus užduotį. Anglų kalbos mokytoja Jūratė Marozienė pristatė filmuotą savo pamokos dalį bei daugiau papasakojo apie sėkmingai naudojamą įsivertinimo diagramos metodą. Taip pat buvo parodyta vokiečių kalbos mokytojos Audronės Survilienės filmuota pamokos dalis, kurioje vyko įsivertinimas ir refleksija. Po kiekvieno pristatymo vyko diskusija dalyviams rūpimais klausimais.

Antroje dalyje savo gerąja patirtimi pasidalijo kitų šalies mokyklų kalbų mokytojai. Pagal susitikimo pradžioje pateiktus kriterijus, kiekvienas mokytojas turėjo įsivertinti ne tik savo darbą susitikimo metu, bet ir bendrąsias kompetencijas. Vykstant refleksijai, mokytojai pasidžiaugė, kad patyriminis mokymasis yra pati geriausia mokymosi forma. Gera ne tik mokyti, bet ir mokytis.


Pradinių klasių ir informacinių technologijų mokytojų kūrybinės partnerystės pažintinis vizitas vyks spalio 22 d. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje.

Renginio tikslas – pradinių klasių ir informacinių technologijų mokytojų gerosios patirties sklaida apie efektyvių mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų taikymo praktiką pradinio ugdymo ir informacinių technologijų pamokose.

Renginio programa


Renginio akimirkos:

Make a Free Website with Yola.