Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija

 

1993 m. rugsėjo mėnesį Vilniuje buvo įkurta Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (toliau – asociacija). Asociacijos prezidentu buvo išrinktas Vytautas Deksnys, viceprezidente – Skaistė Byčkovienė, gen. sekretore – Nijolė Šližauskienė.

 42 asociacijos skyriai, įkurti įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose, jungia 823 narius. Miestų ir rajonų asociacijoms vadovauja pirmininkas ir vicepirmininkas. Asociacijos buveinė yra Kaune, Sporto g. 6 (Lietuvos kūno kultūros akademija, Kvalifikacijos kėlimo fakultetas).

 Aukščiausias LKKMA organas – respublikinė rajonų ir miestų skyrių atstovų konferencija. Tarp konferencijų veiklai vadovauja LKKMA taryba, kurią sudaro devyni žmonės. Tarybos veiklai vadovauja prezidentas.

 Pagrindiniai asociacijos tikslai ir uždaviniai – rūpintis savo narių kompetencija, organizuoti ir vykdyti kūno kultūros ir sporto renginius, drauge su kitomis suinteresuotomis organizacijomis analizuoti kūno kultūros problemas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.

 Siekdama gerinti kūno kultūros mokytojų profesinę kompetenciją, asociacija rengia seminarus, konferencijas, simpoziumus, kongresus, stovyklas, parodas, konkursus. Asociacijos nariai organizuoja sportinius renginius, šventes, varžybas ir teisėjauja juose. Taip pat aktyviai bendradarbiaujama su sporto mokslininkais atliekant tyrimus, rengiant mokslines publikacijas,  teikiamos metodinės rekomendacijos leidžiant studijų knygas, vadovėlius, monografijas.

 Asociacija palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos sporto universitetu.

LKKMA nuo 1996 m. balandžio 12 d. buvo Europos kūno kultūros asociacijos (European Physical Education Association (EUPEA) narė.

 2013 m. spalio 25 d. vyko neeilinė ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Rajonų ir miestų asociacijų atstovai pristatė regionuose vykdytų veiklų ataskaitas. Pasidalyta pasiekimais, džiaugsmais ir rūpesčiais kūno kultūros ir sporto srityje. Aptartos ateinančių metų veiklos galimybės. Išrinkta nauja LKKMA taryba, prezidentė – Laima Trinkūnienė, viceprezidentas – Artūras Pūras, sekretorė – Inga Gliožaitienė, nariai: Rita Agurkienė, Ada Kazkauskienė, Edvinas Gedgaudas, Kazys Šiurkus, Irutė Juršėnaitė, Regimantas Lukoševičius, Andrius Kaveckas, Ilona Malakauskienė, Algirdas Buičenka.

 2014 metais LKKMA pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos sporto universitetu ir Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija. Šalys susitarė tarpusavyje bendradarbiauti organizuojant kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo renginius, atlikti mokslinius tyrimus, populiarinti šiaurietiškąjį ėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose. Planuojama pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Ugdymo plėtotės centru, Kauno pedagogų kvalifikacijos centru.

 LKKMA yra Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ narė, taip pat planuoja atnaujinti narystę Europos kūno kultūros asociacijoje (European Physical Education Association (EUPEA).

 2014 metais balandžio mėnesį LKKMA laimėjo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektą „Kūno kultūros mokytojų judėjimas sportas visiems veikloje“. Projekte įgyvendinamos šios veiklos:

 • XXI festivalis „Sportas visiems – Palanga 2014“
 • Vasaris – sveikatos mėnuo „Jei nori būti sveikas, judėk“
 • Rašinio konkursas sporto tematika
 • „Palestra“ bėgimo šventė
 • Liepsnojantis šokis 2014
 • Kūno kultūros ženklas „Kasdien judėti“
 • Respublikinė neįgaliųjų vaikų sporto šventė „Viltis 2014“
 • „Mes Europos vaikai“
 • Kūno kultūros ir sporto šventė, skirta LKKMA prezidento V. Deksnio atminimui
 • V-asis tarptautinis naktinis krepšinio turnyras
 • Sporto savaitė „Judėjimas kaip pasaka“
 • Gimnastikos šventė.


2014 metais balandžio mėnesį LKKMA laimėjo Ugdymo plėtotės centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą. LKKMA vykdo programą „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose“. Asociacija skaitmeninėje laikmenoje (elektroninė knyga) paruoš metodinę medžiagą kūno kultūros mokytojams „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose“.


Make a Free Website with Yola.