„Mokytis bendradarbiauti – tai, siekiant bendro tikslo, savęs neprarasti, bet kitą surasti, su kuriuo darbas skalsesnis ir įdomesnis“.

Meilė Lukšienė

 

 

Skaitmeninės mokymo priemonės šiandien yra iššūkis, rytoj – kasdienybė

 

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“. Projekte kuriamos skaitmeninės mokymo priemonės, skirtos mokytis chemijos, dorinio ugdymo, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros 9–10 ir 11–12 klasių mokiniams, Lietuvos istorijos, matematikos, meninio ugdymo, tautinių mažumų gimtųjų kalbų, technologijų.

Kviečiame iniciatyvius, drąsius, atvirus iššūkiams, padedančius kolegoms, ieškančius ir darbe su mokiniais kūrybiškai taikančius naujoves mokytojus dalyvauti skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų atrankoje. 

Skatindami konsultantus dirbti savo regionuose, veiklą derinti su švietimo centrais ir dalykų asociacijomis, prašome pateikti švietimo centro ar dalyko mokytojų asociacijos rekomendaciją.

Norinčiuosius tapti konsultantais kviečiame iki 2013 m. spalio 14 d. užpildyti šią paraišką.

Atkreipiame dėmesį, kad mokymai vyks regionuose. Kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos bus kompensuojamos projekto lėšomis.

Pasibaigus atrankai per 15 darbo dienų informuosime tuos mokytojus, kurie atrinkti dalyvauti mokymuose. Neatrinktų mokytojų atskirai neinformuosime.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks
Giedrė Čiapienė,
Ugdymo plėtotės centro projekto
„Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“
veiklos vadovė

M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
el.p. giedre.ciapiene@upc.smm.lt

Tel. (8 5)  277 2194 (darbo)
Tel. 8 615  10672 (mob.)

 

 

 

Make a Free Website with Yola.