Vyks Lietuvos šokio mokytojų metodinė diena 

Šokio mokytojų asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja Lietuvos šokio mokytojų metodinę dieną. Joje bus pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko sklaidos ir metodikos klausimai. Metodinė diena vyks 2013 m. gruodžio 11 d., pradžia – 10.30 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje  (A. Volano g. 2/7, Vilnius). 

 

Renginio dalyvius Šokio mokytojų asociacija supažindins su parengta metodine priemone, skirta atnaujinto ugdymo bendrosioms programoms diegti, DVD „Šokis mokykloje 3“.

Renginyje taip pat bus dalijamasi patirtimi apie menų brandos (šokio) egzaminą, Ugdymo plėtotės centro specialistai kalbės apie neformaliojo vaikų švietimo aktualijas ir kaitos kryptis, apie formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų sampratą ir rekomendacijas dėl jų rengimo, bus skelbiama Šokio mokytojų asociacijos informacija apie įvykusius mokymus ir renginius.

Po renginio įvyks metinis asociacijos narių susirinkimas.

Dalyvius prašome registruotis internetu čia iki š. m. gruodžio 9 d. Registracijos patvirtinimą atsiųsime registracijos formoje jūsų užrašytu el. paštu.

 

Kvietimas dalyvauti renginyje

Šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas, ariekumas@me.com

 

 

Make a Free Website with Yola.