Susitikimas su Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos nariais

       Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2014 m. vasario 5 d. 15 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje (A. Volano g. 2/7, Vilnius) organizavo susitikimą su Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos nariais. Susitikimo tikslas buvo Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2014 metais konkurso nuostatų projekto aptarimas.

       Tarptautiniai tyrimai neberodo pastebimos Lietuvos mokinių pažangos, todėl šių metų asociacijų stiprinimo konkurso pagrindinis tikslas – skatinti švietimo asociacijų iniciatyvas, siekiant ugdymo kokybės ir mokinių pažangos.

       Susitikimą vedė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė. Ji informavo, kad jau penktus metus iš eilės bus organizuojamas asociacijų stiprinimo konkursas, įvardijo, kokie renginiai numatomi asociacijoms 2014 m., kartu su Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkėmis Salomėja Bitlieriūte ir Giedre Čiapiene pristatė nuostatų projektą.

       Savo pastabas ir siūlymas konkurso nuostatams išsakė Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos nariai. Jie pasidžiaugė, kad pirmą kartą su jais derinami konkurso nuostatai, tariamasi dėl prioritetų.

         Susitikime susitarta, kad planuojant veiklas svarbu tyrimų rezultatų analizė, jų panaudojimo refleksija, baigtinio produkto sukūrimas ir ugdymo(si) kokybės gerinimas.
Make a Free Website with Yola.