Įvyko konferencija-seminaras

„Mokinių kūrybinio mąstymo, įsivertinimo ir kūrybinės veiklos aplanko (portfolio) rengimo

kompetencijų ugdymas dailės pamokose“

2013 m. spalio 18 d. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete įvyko Lietuvos dailės ugdytojų draugijos (toliau – LDUD) kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru ir Kauno kolegija organizuota konferencija-seminaras „Mokinių kūrybinio mąstymo, įsivertinimo ir kūrybinės veiklos aplanko (portfolio) rengimo kompetencijų ugdymas dailės pamokose“. Renginyje dalyvavo 85 aktyvūs dailės ir technologijų mokytojai iš visos Lietuvos. Susidomėjimo ir diskusijų sulaukė kiekvienas programoje skelbtas pranešimas. Dailės mokytojai atvirai dalijosi savo gerąja patirtimi, teikė pasiūlymus. Mokytojų eksponuotos metodinės parodos ir stendiniai pranešimai buvo turiningi, atsakingai pateikti ir pristatyti.

 

Per pertraukas konferencijos dalyviai turėjo galimybę pamatyti dailės mokytojų ir dailininkų vasaros simpoziumų (Odos dailės simpoziumas vyko liepos 1–3 d., Keramikos simpoziumas – rugpjūčio 15–25 d.) kūrybinius rezultatus: meno kūrinius iš odos ir keramiką. LDUD drauge su Kauno kolegija organizuoti vasaros renginiai buvo prisiminti su šiluma, dėkingumu ir pasididžiavimu. Autoriai, dalyvavę vasaros simpoziumuose, su kolegomis aptarė technologinius atradimus ir kompozicinius sprendimus.

 

Konferencijos-seminaro dalyvių ir organizatorių nuomone, renginys pavyko, buvo tikslingas, gerai organizuotas, sklandus ir informatyvus. Visi išsiskyrė pasižadėję artimiausiu metu pristatyti medžiagą konferencijos leidiniui. Informacija, kuri bus pateikta leidinyje, turėtų būti mokytojui kaip pagalbinė priemonė gerinant mokymo(si) kokybę.

 

Konferenciją-seminarą fotografavo dailės mokytojas Raimundas Jomantas.

LDUD pirmininkė dr. Sigita Saulėnienė 

Renginio akimirkos:

Make a Free Website with Yola.